Nina Eklund -The Yoga Butterfly

jeg er 34 år og bor i København. Yoga har de sidste 8 år været en stor del af mit liv.

I februar 2015 begyndte min børneyoga rejse, yoga er en gave for krop og sind som jeg gerne vil give videre til børn, unge og deres familier.

I februar 2016 blev jeg certificeret børneyoga lærer fra det lille yogahus.

Navnet på min virksomhed: The yoga butterfly kommer fra den symbolik jeg forbinder med sommerfugl og yoga. Det græske ord for sommerfugl er psyche (sjælen) . Sommerfuglen gennemgår en forvandling fra puppe til larve til sommerfugl. Sommerfuglen der folder sine smukke vinger ud og flyver, ud i verden med tro på sig selv. “Hvil som en puppe – flyv som en sommerfugl”. Sommerfugle er unikke ligesom børn. Yoga giver redskaber til børn,unge og familier i en travl hverdag.

 • berolige sig selv
 • få ny energi
 • balanceret i krop og sind
 • nærvær og bevægelse uden konkurrence
 • kropsbevidsthed
 • afspænde kroppen og give bedre søvn
 • styrke sanseintegration
 • styrke kreativitet og indlæring

Nameste

Nina Eklund

I am 34 years old and live in Copenhagen. Yoga have been a big part of my life the last 8 years.

In February 2016 I am became certified childrenyoga teacher from little yogahus  

The name of my company: The yoga butterfly comes from the symbolic I associate with butterfly and yoga.

The greek word for butterfly is psyche (soul). The butterfly goes true a transformation from cocoon to caterpillar to butterfly. The butterfly spread its beautiful wings and fly out in the world and believe in themselves. “Rest like a cocoon, fly like a butterfly”. Butterfly er unic like children are.

Yoga gives tools to children,teens and their family`s

 • calm your self
 • get new energy
 • balance between body and mind
 • presence and movement without competition
 • body awareness
 • relax the body and give better sleep
 • strengthen senses integration
 • strengthen creativity and learning

Nameste Nina Eklund

link to the yoga butterfly facebook page:

https://www.facebook.com/The-yoga-butterfly-891704304250907/timeline/?ref=aymt_homepage_panelimg_20161202_172512

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s